Označení Servisu

 
CAMFROG UŽIVATELÉ-OZNAČENÍ DES SERVIS
 
Uvedení
Camshare LLC (Camfrog) nabídne jeden vynalézavý Internet-komunikace servis, tobě dovolí se podívat, s lidem
poslouchat a na celou půdu k si povídat na. My u Camfrog bychom chtěli zajistit, že toto velké místo je, aby uživatel
žert mít a touto novou technologii na sebe působit. S každým možným komunikačním systémem je to důležitý,
že každý některými základními spojováními programu zůstat, o zajistit, že servis odjet, žert-místo je, aby lidé se
zúčastnit. Tato spojování programu a regulace jsou Camfrog Uživatel -označení servisu.
Prosím na to vzpomenete, že informaci, fotografie a obsah v tomto Camfrog videoschwatzchen seznamu z jedince
a/nebo bytí dá k dispozici je, k Camfrog nevztahuji jsou. Diskrétnost a dohled prosím užijete, když přiléhavý.
My nehlídáme nebo hlídá používání od tohoto seznamu nebo servisu, a MY NEJSME PRO ČINNOSTÍ JINÉ OSOBY OR BYTÍ ODPOVĚDNÝ  Opatrně prosím jste, kdybyste indikace akceptují, pojmenuje obrazovka,
nebo, Oznámit poslat, nebo, video-zavolání tebe lidé dají, nevědět.
NE KAŽDÝ V SEZNAMU JE WHO ON, NEBO VY TVRDÍ JSTE, A NE KAŽDÝ MÁ ÚMYSLY, V
NICH CAMFROG PROFILECH OZNÁMEN BÝT, ČI  VIDEOSCHWATZCHEN-PROSTORY.
TEDY POUŽÍVÁ CAMFROG VIDEOSCHWATZCHEN-SOFTWARE NA TVOJE
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Dobrý soud prosím užijete, kdybyste Camfrog videoschwatzchen-software užije a spojen služby umístí a tohoto
označení servis-spojování programu následují.Všichni možný uživatel, který předvídáme, zlomí Camfrog Uživatel -
označení servisu či licence a/či dohoda odvolala zahrazen svého účty nebo bez zprávy od Camfrog.
Camfrog béčko-stojí právo před, některé anulovat vysvětlí každý možný důvod kdykoliv. Když tvé konto pro
poškodit Camfrog Uživatel -označení servisu či licence a/či dohoda anulovat je, jsi za vhodný a se staneš náhrada
či připsání k dobru jaksi způsobem dal být. Zatímco Vy Camfrog video Schwatzchen-software a/nebo -místa
rozmístění uvedené služby užijete, jsi aby srozuměný, následujícími podmínkami puklými být:
 
Označení servis-spojování programu:
  
  1.Ty nemůžeš využít škodit nezletilé dítě v každém ohledu nebo. Užívání z Camfrog Software nebo místa rozmístění 
     uvedený servis škoda- nebo velkého čin-nezletilé dítěte v každém ohledu je a ne v porušení zákona dovolí.
     Camfrog  Software je omezil, o používat uživatele osmnáct (18) a starších. Camfrog Místo rozmístění uvedené
     služby nemohou možná , že od nějakého uživatele mezi stáří od třinácti (13) vynaložil být. Camfrog Místo
     rozmístění uvedené služby nemohou možná , že od uživatelů mezi stářími od třinácti (13) a osmnáct
     (18) bez růst-dohledu vynaložil být.
 
  2.Ty nemůžeš užít Camfrog pro neplatné cvočky. Camfrog Software a místo rozmístění uvedené služby nemohou
     podepřít možná , že pro neplatné cvočky vynaložil nebo neplatné činností. Camfrog zdvihá právo, s dovolenem
     úřady a/nebo všichni možných zraněných třetích stran u vyšetření některá trestní činnost spolupracuje na.
 
  3.Diskutuje s Camfrog Uživatel. Jak ty se rozhodneš, na jiný Camfrog Uživatel působit, je tvá samojediná
     odpovědnost. Camfrog nemá žádný závazek, Protiklady mezi tobě a jiné Camfrog Uživatelů hlídat.
 

  4.Ty nemůžeš tvořit hrozby. Tvořit od hrozeb proti jiné či aktivaci tělesné vady škody nebo zkáza vlastností

     zakázala absolutní.
 
  5.Obscénní, nude nebo urážlivých fotografií, videos a profily zakázaly absolutní. Foto, ty se svým webcam do tvůj
     Camfrog Seřízení bereš a mezitím co Camfrog vychází nastavit do našeho všeobecného webcam seznamu.
 
  6.Ztělesňovat Camfrog Zaměstnanci zakázal absolutní. Camfrog Zaměstnanec neprosit tebe nikdy o tvoje
     PŘIHLÁŠENÍ, Heslem nebo kreditní karty.
 
  7.Ty nemůžeš Camfrog  Síť-služby nebo Camfrog Software k Spam užívat jiný. Spam uzavírá pošlou
     mnohých identické volnoběžné zprávy příliš jiný či způsobit Camfrog Profile s , o dopravu k specifickému
     Webu site nebo účastník-programu bez Camfrogs výslovného písemně dovolení poslat.
 
  8.Copyright- nebo továrního značka-poškození zakázal absolutní. Ty nemůžeš vysílat žádný materiál přisunout
     nebo, na každý možný copyright, zapsaná tovární značka, Snadný nebo jakýchkoli vlastní se soudila každá
     možná strana zraněn. O registrovanou obchodní značku nebo přes autorského práva-poškození podávat
     zprávu naši kontakt-stranu prosím navštěvujete u http://www.camfrog.com pod propojením
     " Kontakt nalezl dojít."
 
  9.Přístupný nedělat autorizovaný Camfrog vysvětluje a služby zakázal absolutní. Ty nemůžeš zkoušet,
     účty přihlásí, kteří Vy jste.
 
10.Ty nemůžeš Camfrog Software užívat nebo spojenu služby umístí, o k sbírat nebo se pokusit,
     osobní informace přes třetí strany bez jeho vědomí k sbírají a schválit.
 
11.Ty nemůžeš Camfrog Software užívat nebo spojenu služby umístí, o nebo se pokusit, Činilo doplnit doplnit.
     Ty nemůžeš zavádět jiný se snahou vědom, že jiná strana na vy fungujete.
 
12.O Camfrog Service používat, schválen Camfrog tobě s-bitem pro uživatele, heslem a konto. Ty jsi pro si po
     drží důvěrnost tvého s-počtem bitů za sekundu pro uživatele a heslem sám odpovědný. Ty nemůžeš dělit tvoje
     PŘIHLÁŠENÍ a heslem s jiný, tak mohou dělat oni tvoje konto přístupné. Ty jsi odpovědný a pro všechny
     činností odpovědný, tvůj s-bitem pro uživatele, Heslem a konto povede, i když toto bez tvého dovolení
     Nástupnice. Když dítě pod třinácti (13) letech věku zpřístupnění tvého počítače má, tvůj Camfrog Heslem ne
     na tvůj počítač akumulovat. Nepomohou uchovávání tvého heslem, Děti a každý jiný ne autorizovaný uživatel
     od používání tvého konto omezí. Dodatečný doporučíme my silný, že ty pravidelně přezkoušíš, o se podívat,
     když některé nový, autorizované účty pod tvým Camfrog Kontem způsoben nebyl.
 
13.Ty nemůžeš fungovat v způsobu, jiná od spojenu videoschwatzchen Prostor, náš Camfrog Seznamy
     nebo s Camfrog Software postižený.
 
14.Ty nemůžeš překážet či Camfrog Uživatel či služby v každé způsobu rušit. Tak dělat může své poškození
     spolkového zákonu.
 
15.TY POTVRZUJEŠ, ŽE CAMFROG NE PRESCREEN UŽIVATELÉ PROFIL , OR OBRAZOVKA-
     SCHWATZCHEN PROSTOR-A CAMSHARE LLC ŽÁDNÉ ŘÍZENÍ PŘES UŽIVATELÉ PROFIL  
     OR OBRAZOVKU-SCHWATZCHEN-PROSTOR-OBSAH OR UPOTŘEBITELNOST MÁ.
     POZOROVÁNÍ CAMFROG PROFILY A VSTUPTE VIDEOSCHWATZCHEN-PROSTORY
     NÁSLEDOVALY NA  TVOJE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. NĚJAKÉ CAMFROG MÍSTO
     ROZMÍSTĚNÍ UVEDENÉ SLUŽBY A/OR OBRAZOVKA-SCHWATZCHEN-PROSTORY NEJSOU
     PRO UŽIVATELE MEZI STARÝ OD OSMNÁCTI (18) LETECH DES STÁŘÍ POUŽITELNÝ.
     CAMFROG PODNIKLI KAŽDÝ PŘIMĚŘENÉ KRÁČEL, O K UJISTIT, ŽE TAKOVÁ
     BEREICHE NE PRO UŽIVATELE MEZI STARÝ OD  OSMNÁCTI (18) LETECH DES  STÁŘÍ
     JSOU K DISPOZICI. KDYBYS MEZI STARÝ OD OSMNÁCTI (18) LETECH DES STÁŘÍ A
     JAKSI JE, JEDNO MÍSTO ROZMÍSTĚNÍ SMĚNEČNÍCI SERVISY ZPŘÍSTUPNÍ, OR
     OBRAZOVKA CHATROOM OZNAČENÉ „18+" MUSÍ TAKOVÝCH SERVISY OR
     CHATROOM IHNED VYJMOUT A DĚLIVÝ CAMFROG TVÉHO PŘÍSTUP S. CAMFROG
     MÍT PRAVÝ PŘED, O DALŠÍCH INFORMACÍCH OD TEBE V NÁMAZE  POŽÁDAT,
     TAKOVÝCH MÍSTO ROZMÍSTĚNÍ ODVOLÁVÁ SERVISY DÁLE K UJISTIT, OR
     OBRAZOVKA  CHATROOM NEMŮŽE OD USERS UNDER DOSAŽENU BÝT STARÉ
     OD OSMNÁCTI (18).
 
16.Ty nemůžeš software jinak než Camfrog Software užívat, o na Camfrog video Schwatzchen síť na-zavře.
 
17.Ty můžeš umístit Camfrog Software užívat nebo spojenu služby, o viry nebo jiných zlovolných programů přenést.
     Tak dělat může své poškození spolkového zákonu.
  
18.Ty nemůžeš dělit tvůj Camfrog Pro Pořadové číslo s jiný. Tvé pořadové číslo privátní prosím držíte. Jen osobu
     může být k Camfrog Síť za sebou ohlášen, jedno pořadové číslo vynaložilo.Když víc než osoba zkusí,
     stejnou pořadové číslo současně používat, budeš oba od Camfrog Service oddělený. Kdybys tvé pořadové číslo
     s jiný dělí a tyto zařízeno dělení tebe, od Camfrog Síť Camfrog stálý oddělený být nemůže a je
     nový nevydá tebe jiné pořadové číslo.
 
19.Ty nemůžeš užít Camfrog Web site nebo spojenu služby umístí, o jméno Camfrog nebo Camfrog zaměstnance,
     cizí-firmy, představitel, důstojníci či ředitelé sníží nebo poškodit.
 
20.Kdybys ne k Camfrog pro 6 měsíce přihlásit, může být tvá přezdívka desaktivovat.
 
21.Užívání Camfrog jen pro jen tvůj osobním, ne obchodní užívání. Ty nemůžeš Camfrog Software užívat nebo
     spojenu služby umístí, o příjem do některého způsobu vyrobit. Camfrog není k některé třetí straně odpovědné,
     každý možný pomocník-uživatelský software pro užívání s Camfrog způsobenem nebo zavede.
 
22.Camfrog béčko-stojí právo před, Camfrog Software změnit nebo změnit a spojen služby bez zprávy umístit.
     Camfrog není k tobě nebo k některé třetí straně pro změny do našeho softwareu odpovědného nebo umístí
     spojen služby.
23.Tato označení servisu jsou přes zákony stavu od tex-eso ukazována a upravený. Ty se shoduješ, že každý
     právní spor, Camfrog Software a/nebo místa rozmístění uvedené služby zatahují, v stavu nebo do spolkových
     soud-dvorů v Travis Hrabství  se konat musí, Tex-eso k. Ty jsi aby srozuměný, každá možná námitka k
     osobním jurisdikci vzdává a se shodovat, že dějiště v Travis Hrabství  je, Tex-eso k. Závaznost Camfrogs k
     tobě pro každé možnou příčinu whatsoever, žádná záležitost vytvářené činnosti, je stálý na placené množství,
     když nějaký, tebe k Camfrog pro produkty a služby mezitím co tvé členství omezený.
 
24.Tato označení servisu, i s každá použitelná Camfrog Software-licence a -dohoda,
     určí kompletní shodu mezi stranami a nahraď jaksi prior psal nebo ústní dohody nebo úmluv.
 
25.Camfrog béčko-stojí právo před, všichni možné profily nebo Obraz Schirmschwatzchen Prostor v mínění     
     Camfrogs některá označení servisu poškodí, nebo nějakého výrazu vzdálit nebo uzavřít
     přidruženou licenci a/či dohodu.
 
     Přes všichni možná traumata tato označení servisu prosím podáváte zprávu, zatímco Oni naše kontakt-strana
     navštěvují, na http://www.camfrog.com a u klikání na „Kontakt dosažen dojít." Doufáme, že ty užíváš,
     Camfrog videoschwatzchen-software používat a spojen služby umístí.
 
     Camfrog je ochranný dětem od Internetu-zneužití zasvěcen. Kdybys věřit, že každý možný uživatel nevysílal v
     rozhlase vhodném obrazu nebo obrazů nezletilého dítěte nebo má jedno nezletilé dítě vyprošen,
     www.cybertipline.com prosím na cvakáte, s nacionálou střed pro pohřešuje a využijí děti
     (Telefon 1-800-843-5678) přidružený je.
 
       SLOUČENINY PŘÍLIŠ JINÝ                                                 http://www.camfrog.com/terms.phtml
 
     National Center for Missing and Exploited Children     http://www.missingkids.com/     (telephone 1-800-843-5678)

> Servisu I Regulovat I Download I Camfrog Pro I Viry I Policie I Ochrana l Info I Kontakt I LinksImpressum <

 >>> Home <<<

                                                                                                                                                                                          © Ceský_Neslyšící_Svét  2007 ©