Ochrana mládeže-zákon
 
U 01.04.2003 platný šlapán ochrany mládeže-zákon měl přímo v dosahu počítačové hře podstatné následky.
 
Do do této doby dali pouze "Věku-doporučení" zábava-software - samočinná kontrola , kteří nepovinný byli.
Například bylo dítěti ve věku od 13 letech naprosto možný, hra koupit, jedno věku-doporučení dolů "16 letech"
nebo dokonce i ne pod "18 letech" měl. K tomu netrval na ani povinný, hra k zkoušce předloží.
 
Do tomu ochraně mládeže-zákon  musí všichni počítačovou hru, ve veřejnosti budou odevzdány mít,
k značení předložil být. Aby byl v této oblasti od desetiletích jak v dosahu videě- než také kinofilm osvědčená
praxe dobrovolně samočinná kontrola převzaty. Zkouška je dále ze zábava-softwaru-samočinná kontrola
proveden, přece nyní dováží neustálý představitel nejvyšší představené  Zemský mládí-úřady  předsednictví.
 
Tato regulace má za následek, že počítačová hra jen ještě na ty osoby budou odevzdány smět,
té stáří na hra-pouzdro viditelné stáří-značení odpovídá, tak nejméně tak starý nebo starší jsou.
Příkladem: dítě ve věku od 9 letech nesmí v obchodu žádný hra s věku-značením "Uvolněn dolů 12 letech" koupit.
Provinění je přestupek, do tomu  s tou peněžitou pokutou až  50.000 € trestat být může.
 
Počítačová hra, dolů tento čas  ne předložil být, na roveň postavený automatický si hrát, kterou znamení
"Žádný mládeži přístupný-dar" obdrželi. Tyto hry smějí být jen na dospělý odevzdaný.
 
Je jedna prostá cesta, Její dítě před nezákonnými a problematickou obsahy v Internetu chráněném: Oni nedají to
do sítě. To je ale asi ne řešení, hledají. Zůstává tak otázka: Jak uchránit rodiče své děti před škodou v Internetu?
 
Za to jsou různé možnosti. Podat od restriktiven zacházení, u Surf cíl a Surf po dobu z rodičů čistých definována a
omezil být, přes opatření z kontroly až rodiny-interním rozhovory, na principu vzájemné týkající se důvěry se
zakládat. Různých postup odpojí jistě z různé Výchovný-Stylů do rodin , v první řadě asi ale od Stáří dětí.
 
(1)   přítomnost u veřejného počítače s Internetem smí být dětem a mladiství jen povoleny,
       když Internet ze zcela nahoře zemský úřad nebo organizace dobrovolně samočinná
       kontrola v rámci postupu do § 14 odst. 6 k představení před nimi uvolněn byl nebo když si
       o týkající se informací-, Instrukce- a poučný film jde, od nabízeče s "Info-program" nebo
       "Učí program" označené jsou.
 
(2)  odchylně od usazeniny 1 smí přítomnost u veřejného počítače-Internet, pro děti a
       mladistvého dolů dvanáct letech uvolněn a označené je, také dětem dolů šest roků
       povoleny je, když ona od jednoho osoby hrají na varhany opravňovali osoby doprovází jsou.
 
(3)  bez újmy předpoklady odbytu 1 smí přítomnost u počítače s Internetem jen s doprovodem
       osoby hrají na varhany opravňovali nebo výchovný-zmocněnců osoba povoleny být
 
1.  Dětem dolů šest roků, když představení do 20 hodin skončila,
 
2.  Mladiství pod 16 letech, když představení do 22 hodin skončila,
 
3.  Mladiství dolů 16 letech, když představení do 24 hodin skončila.
 

> Servisu I Regulovat I Download I Camfrog Pro I Viry I Policie I Ochrana l Info I Kontakt I LinksImpressum <

 >>> Home <<<

© Ceský_Neslyšící_Svét  2007 ©