Váženie neslysici a počujem na svete ,
     V tomto urobím ďah poriadok- konanie,
     aby Vy toto poriadok- konanie správne čítate a rozumieť musieť.
     Náš Poriadok:
  1. Ako sa páči vždy beriete OHLAD a nijakú urážka do iným osobák !
  2. Ako sa páči nijako pornograficke výrok abo adresa spod Internetu ukážem !  
  3. Ugoditi svi osoba unutra mir za proći career održavati pa prijatan!
  4. Današji područje nije potvrđen umjesto kriminalni inače koji smeta!
  5. Ako sa páči všetci osoba do mierku sa zucastni dať a prívetivý baviť !
  6. Nijakovský nábor iných nevyklidi !!
  7. Nijakovský Music a nijakovský čierny Webcam !!
  8. Nijako privatni adresa abo píšem v chát, ale ako sa páči do V- chát !
  9. Nijakovský Internetcafe po vírus - rozšírenie- nebezpečenstvo !
10. Ako sa páči všetci spolu do tohoto konanie zakryjem !
11. Ako sa páči nijakovský jún abo zelenieť písmo užívam ! ( červený = šéf ; Zelený = Kontrolor )
12. Byť príj
      Ďakujem po vaša s čitať !!
     "CZECH_DEAF_WORLD"                                     Vvlasnik

Byť zavazan teba do tvoj dohoda.

<<<Home>>>

 
Brasil  Bulgaria  China  Croatia  Czech  Denmark England Finland France Germany Greece 
Hungary  Iceland  Indian  Israel  Italy  Japan  Korea  Netherlands  Norway  Poland  Portugal
Romania Russin Saudi Arabia  Serbian  Slovakia Slovenia Spain Sweden  Thailand  Turkey  Ukraine

© Český_Neslyšící_Svět  2007 ©