מאוד חירש ומכובד ושמיעה על העולם ,  
בתחום הזה ההזמנה כללים נותנים, כל כך שאתה כללי הזמנה האלה לקרוא נכון ולכן
מבינים חייבים.
 

הכללים שלנו:

 

 נא תמיד התחשבות לוקח ולא עברה לבני אדם אחרים!

    1.

נא להראות לא פורנוגרפיה לפיתגמים גרפיים או כתובת מהאינטרנט!

    2.

נא כל בני אדם בשלום ללכת דרך נותן לטעון וידידותי!

    3.

התחום הזה לא מאושר לפושעים או מפריע!

    4.

נא לא מין במצלמה לרשת או סיפוק עצמי אסור, זה בלתי-מוסרי!

    5.

אין כל פרסומת של תחומים אחרים!

    6.

אין כל מוסיקה ולא מצלמה לרשת שחורה!

    7.

אין כל כתובות פרטיות או כותבות בצ'ט, נפרדות נא בבצ'ט!

    8.

אין כל בית קפה של אינטרנט בגלל וירוס, סכנת הארכה!

    9.

נא כל יחד לפי הכללים האלה להחזיק!

  10.

לא שאל לא אדום או כתיבה ירוקה השתמש! ( אדום = בוס ; ירוק = מבחן

  11.

נא, לא משתנה חורץ, בשם קורא וחורץ, ממספר!

  12.
   

תודה על שלך עם קורא!

 
         "CZECH_DEAF_WORLD"                     בעל

תודה על ההבנה שלך.

<<<Home>>>

 

Brasil  Bulgaria  China  Croatia  Czech  Denmark England Finland France Germany Greece 
Hungary  Iceland  Indian  Israel  Italy  Japan  Korea  Netherlands  Norway  Poland  Portugal
Romania Russin Saudi Arabia  Serbian  Slovakia Slovenia Spain Sweden  Thailand  Turkey  Ukraine

© Český_Neslyšící_Svět  2007 ©