Πολύ τιμημένοι κωφός και ακρόαση στον κόσμο,Σε αυτήν την
   περιοχήοι κανόνες  διαταγής δίνουν,έτσι ώστε εσείς αυτοί οι κανόνες
   διαταγήςγια να διαβάσουν σωστά  και να καταλάβουν επίσης πρέπει
 
     Οι κανόνες μας:
  1. Παρακαλώ πάντα η ΕΚΤΙΜΗΣΗ παίρνει και καμία παράβαση σε άλλα πρόσωπα!
  2. Παρακαλώ μην παρουσιάστε κανένα porn στο γραφικό ρητό ή διεύθυνση  από το Διαδίκτυο!
  3. Παρακαλώ όλα τα πρόσωπα εν την ειρήνη για να πάνε κατευθείαν αφήνουν να
      διατηρήσουν και φιλικός!
  4. Αυτή η περιοχή δεν πιστοποιείται για τους εγκληματίες ή τη διατάραξη!
  5. Παρακαλώ κανένα ΦΥΛΟ στο Webcam ή τη μόνη ικανοποίηση δεν είναι
      απαγορευμένο, η οποία είναι ανήθικη!
  6. Καμία διαφήμιση άλλων περιοχών!!
  7. Καμία μουσική και κανένα μαύρο Webcam!!
  8. Καμία ιδιωτική διεύθυνση ή δεν γράφει στη συνομιλία, χωρίζει παρακαλώ στην- ΣΥΝΟΜΙΛΊΑ!
  9. Κανένας καφές Διαδικτύου λόγω του ιού - κίνδυνος επέκτασης!
10. Παρακαλώ όλοι μαζί σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες για να κρατήσεϊ!
11. Μην ρωτήστε καμία κόκκινη ή πράσινη χρήση γραψίματος! (Κόκκινο =
      προϊστάμενος πράσινος = ελεγκτής)
12. Παρακαλώ, μην αλλάξτε την εγκοπή - όνομα και εγκοπή - αριθμός!
      για το σας με το διαβασμένο ιδιοκτήτη!
                                                               Ιδιοκτήτης      "CZECH_DEAF_WORLD"
 

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας.

<<<Home>>>
Brasil  Bulgaria  China  Croatia  Czech  Denmark England Finland France Germany Greece 
Hungary  Iceland  Indian  Israel  Italy  Japan  Korea  Netherlands  Norway  Poland  Portugal
Romania Russin Saudi Arabia  Serbian  Slovakia Slovenia Spain Sweden  Thailand  Turkey  Ukraine

© Český_Neslyšící_Svět  2007 ©